PYYDYSYKSIKÖT JA ERIKOISLUVAT SEKÄ MAKSUT

Pienosakkaille myydään korkeintaan 10 pyydysyksikköä. Ne osakkaat, joilla omistusosuus määrittelee suuremman kuin 10 pyydysyksikköä myydään omistusosuutta vastaava määrä pyydysyksiköitä. Kyläläiselle ja ulkopuoliselle kalastajalle myydään korkeintaan 5 pyydysyksikköä per kalastaja. Pyydysyksikön hinta osakkaille on 1.5.2014 alkaen 5 € ja ulkopuolisille 10 €. Pyydysmerkki on voimassa 1.5. – 30.4 välisen ajan.

Pyydysyksiköt

 • Katiska 0 pyydysyksikköä (py)
 • Verkko, solmuväli enintään 20 mm 0,5 py aina alkavaa 90 m2 kohden
 • Muut verkot solmuväli yli 20 mm 1 py aina alkavaa 90 m2 kohden
 • Pitkäsiima (100 koukkua) 5 py
 • Koukut 10 kpl, 1 py
 • Tuulastus 1 py
 • Rysä tai paunetti, korkeus alle 2 m 5 py
 • Iso- tai avorysä tai paunetti, korkeus yli 2 m 10 py
 • Nuotta 20 py
 • Trooli 40 py
 • Uistin ja merta, osakaskunnan erillinen erikoislupa
 • 1.8-3 mtr x 30m  1 py
 • 3-6 mtr x 30m 2 py 
 • 3-6 mtr x 60m 4 py

a) Heitto- ja vetouistelulupa

Heittokalastuslupa on tarkoitettu pienvesistöihin tai kalastajille, jotka harrastavat viehekalastusta korkeintaan 2 vieheellä. Lisäksi myydään vetouistelulupaa, joka oikeuttaa käyttämään 6 viehettä kalastuksessa. Mökkiyrittäjälupa on tarkoitettu mökkien tai kiinteistöjen vuokraajalle (Y-tunnus), jolloin vuokralaiselle kuuluu kalastuslupa vuokrauksen ajalle. Matkailuyrittäjälupa on ohjelmapalveluyrittäjille tarkoitettu kalastuslupa, jonka yrittäjä voi nykyisin hakea myös vaihtoehtoisesti alueellisesta ELY-keskuksesta. Mökki- ja matkailuyrittäjäluvat myöntää osakaskunnan hoitokunta hakemuksesta osakaskunnan kokouksen valtuuttamalla päätöksellä.

Heittokalastuslupa. Vuosilupa 20 € ja kuukausilupa 10 € sekä mökkiyrittäjälupa 30 €.

Vetouistelulupa. Vuosilupa 60 €, kuukausilupa 30 €, mökkiyrittäjälupa 80 € ja matkailuyrittäjälupa 100 €.

Kalastusluvan ehdot.

 • Heittokalastuslupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 2 viehettä heittokalastuksessa tai vetouistelussa. Vetouistelulupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 6 viehettä heittokalastuksessa tai vetouistelussa.
 • Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla kalastusluvan. Lupa on henkilökohtainen ja veneessä vähintään yhdellä on oltava kalastuslupa. Mökkiyrittäjäluvalla kalastavalla on oltava mökkiyrittäjämerkki ja kuitti kiinteistön vuokrauksesta.
 • Rasvaevälliset järvitaimenet (2014 alkaen) ja –lohet (vuodesta 2017 alkaen) on vapautettava luonnonkantojen elvyttämiseksi.
 • Järvitaimenen ja -lohen alamitta on 60 cm ja kuhalla 45 cm, nieriällä alamittasuositus on 60 cm.
 • Saaliskiintiö on 3 rasvaevätöntä lohikalaa per vuorokausi per kalastaja.
 • Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi.
 • Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein kapeilla vesialueilla ja häiritsemättä vesiliikennettä tai muuta kalastusta. Seisovien pyydysten osalta tulee noudattaa lain edellyttämään 50 m vähimmäisetäisyyttä. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa lain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositus 100 m.

b) Ammattikalastajalupa

Osakaskunta myy ammattikalastajalupaa kalastajille (Y-tunnus), joka kuuluu ammattikalastajarekisteriin tai luokitellaan lakien mukaan ammattikalastajaksi. Hinnoittelusta ja ehdoista päättää osakaskunnan kokous. Luvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Lupa voidaan myöntää trooli-, nuotta-, rysä- tai verkkokalastukseen enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa oikeuttaa kalastamaan troolilla, nuotalla tai 20 pyydysyksiköllä muilla pyyntivälineillä sekä lupapäätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti. Ammattikalastajaluvan hinta on 200 € (sis. 40py) ja lupa on voimassa 1 vuoden luvan myöntämisestä alkaen.

c) Nuotta- ja ravustuslupa

Nuottapyynti on ollut tärkeä kalastusmuoto aikaisemmin Itä-Puulan alueella ja paikoin Korpijärvessä. Nykyisin nuotan vetäjien määrä on vähentynyt. Suuremmille osakkaille nuotan vetäminen on mahdollista pyydysyksiköiden perusteella ja lisäksi osakkailla on mahdollisuus ostaa yksin tai yhdessä muiden osakkaiden kanssa erikoislupa pelkästään nuottakalastukseen. Nuottakalastuksen sosiaalisten vaikutusten, nuottaperinteen säilyttämiseksi ja valikoivan kalastusmuodon vuoksi nuottaluvan hinta on osakkaille 1.5.2014 alkaen 50 ja lupa on voimassa 1 vuoden luvan myöntämisestä alkaen. Hinnoittelusta ja ehdoista päättää osakaskunnan kokous. Luvan myöntää osakaskunnan hoitokunta.

Osakaskunta myy osakkaille ravustuslupaa, jonka hinta määrätään vuosittain osakaskunnan kokouksessa. Lupa on voimassa yhden kalenterivuoden. Ravustusluvan hinta on 1.5.2014 alkaen 2 € per merta, enintään 20 mertaa per osakas.


Kartat


Veneenlaskupaikat

 • Otavan satama, betoniluiska
 • Väisälänsillan eteläpää, betoniluiska