Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunnan verkkosivut

Tietoa Itä-Puulan ja Korpijärven osakaskunnan vesistöalueiden kalakannoista, kalakannan hoidosta, kalastuksesta ja lupamyynnistä. Vuonna 2022 istutimme:

järvitaimenia 2000 kpl, järvilohia 1000 kpl, kuhia 6000 kpl ja siikoja 13000 kpl.

Itä-Puula - Korpijärvi

Itä-Puulan ja Korpijärven osakaskunnan tavoitteena on lisätä suunnitelmallista kalastuksen järjestämistä ja kalakannan hoitoa yhtenäisellä lupa-alueella. Kestävän ja valikoivan kalastuksen tavoitteena on lisätä istutusten tuottoa sekä edistää vetovoimaisten kalakantojen kehittymistä.

Järvitaimenen ja -lohen sekä nieriän saaliskalojen koko pyritään nostamaan yhteisillä toimenpiteillä 2 – 5 kg. Kuhan osalta pyritään pääsemään kalastusta kehittämällä tilanteeseen, että luontainen lisääntyminen turvaa kalastettavan ja runsaan kuhakannan viimeistään 2022.

Osakaskunnan vesistöihin pyritään istuttamaan vuosittain noin 10 000 planktonsiian ja 8 000 kuhan poikasta sekä 2 000 – 3 000 vaelluskalan ja nieriän poikasta sekä erillisten päätösten mukaisesti ravun poikasia. Osakaskunta pyrkii kalastusta järjestäessään kalakantojen kestävään käyttöön ja eri kalastusmuotojen tasapuoliseen kohteluun. Erityisesti huolehditaan siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat.

Hanketta on rahoittanut EU:n osarahoitteinen kestävän kalastuksen ja luontomatkailunkehittämishanke 2011-14

EU-vipuvoimaa
Hanke

Ajankohtaista

Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunnan varsinainen kokous
23.4.2023 klo 13  Korpimajalla Viitalammentie 15, 50770, Korpikoski. 

Kokouspöytäkirja