Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunta

Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunnan varsinainen kokous pidetään 28.4.2019 klo 14 Korpijärven kylätalolla (entinen koulu), Haajalantie 2, 50770 Korpikoski.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n määräämät asiat ja lisäksi seuraavat asiat: Puulan viehelupa-alueen laajentuminen osakaskunnan alueelle toistaiseksi. Tarkastettu kokouspöytäkirja tulee nähtäväksi näille sivuille.

Itä-Puulan – Korpijärven hoitokunta.

——————————-

Osakaskunnan tavoitteena on lisätä suunnitelmallista kalastuksen järjestämistä ja kalakannan hoitoa yhtenäisellä lupa-alueella. Kestävän ja valikoivan kalastuksen tavoitteena on lisätä istutusten tuottoa sekä edistää vetovoimaisten kalakantojen kehittymistä.

Järvitaimenen ja -lohen sekä nieriän saaliskalojen koko pyritään nostamaan yhteisillä toimenpiteillä 2 – 5 kg. Kuhan osalta pyritään pääsemään kalastusta kehittämällä tilanteeseen, että luontainen lisääntyminen turvaa kalastettavan ja runsaan kuhakannan viimeistään 2022.

Osakaskunnan vesistöihin pyritään istuttamaan vuosittain noin 10 000 planktonsiian ja 15 000 kuhan poikasta sekä 2 000 – 3 000 vaelluskalan ja nieriän poikasta sekä erillisten päätösten mukaisesti ravun poikasia. Osakaskunta pyrkii kalastusta järjestäessään kalakantojen kestävään käyttöön ja eri kalastusmuotojen tasapuoliseen kohteluun. Erityisesti huolehditaan siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat.


Hanketta on rahoittanut EU:n osarahoitteinen kestävän kalastuksen ja luontomatkailunkehittämishanke 2011-14

vipuvoimaaHanke