Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunnan verkkosivut

Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunnan varsinainen kokous pidetään 28.4. klo 14 Korpimajalla osoitteessa Viitalammentie 15. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n määräämät asiat ja Naarangin ruoppaus- ja Myllypuron kunnostushanke. Tarkastettu kokouspöytäkirja tulee nähtäväksi osoitteessa; www.itapuula.net Itä-Puulan – Korpijärven hoitokunta.

Itä-Puula - Korpijärvi

Itä-Puulan ja Korpijärven osakaskunnan tavoitteena on lisätä suunnitelmallista kalastuksen järjestämistä ja kalakannan hoitoa yhtenäisellä lupa-alueella. Kestävän ja valikoivan kalastuksen tavoitteena on lisätä istutusten tuottoa sekä edistää vetovoimaisten kalakantojen kehittymistä.

Vuonna 2023 istutimme: järvitaimenia 1760kpl, kuhaa 4440kpl ja siikaa 13000kpl.

Järvitaimenen ja -lohen sekä nieriän saaliskalojen koko pyritään nostamaan yhteisillä toimenpiteillä 2 – 5 kg. Kuhan osalta pyritään pääsemään kalastusta kehittämällä tilanteeseen, että luontainen lisääntyminen turvaa kalastettavan ja runsaan kuhakannan viimeistään 2030.

Osakaskunnan vesistöihin pyritään istuttamaan vuosittain noin 5700 siian ja 3500 kpl kuhan poikasta sekä 2000 kpl vaelluskalan poikasta sekä erillisten päätösten mukaisesti ravun poikasia. Osakaskunta pyrkii kalastusta järjestäessään kalakantojen kestävään käyttöön ja eri kalastusmuotojen tasapuoliseen kohteluun. Erityisesti huolehditaan siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat.

Hanketta on rahoittanut EU:n osarahoitteinen kestävän kalastuksen ja luontomatkailunkehittämishanke 2011-14

EU-vipuvoimaa
Hanke

Ajankohtaista

Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunnan yleinen kokous
Su 28.4.2024 klo 14. Korpimaja Viitalammentie 15.

Tervetuloa!